top of page
Blog: Blog2
Ara
  • Uzman Psikolog Damla IŞIK

Çocuk Merkezli Oyun TerapisiÇocuklar kendilerini sözel olarak yetişkinler kadar iyi ifade edemezler. Yaşadıkları sorunların hayatlarını ne kadar etkilediğini daha çok davranışları ve genel rutinlerinin bozulması üzerinden görürüz. Bununla birlikte insanlar, yaşamlarında yeni bilgiler öğrenirken bunların kalıcı olması için bu bilgileri tekrar etme ihtiyacı hisseder. Kimi zaman öğrendikleri bilgiyi tekrar okuyarak, düşünerek, biriyle konuşarak ya da uygulamaya geçirerek kalıcı olması için uğraşırlar. Biz bunları sadece öğrendiğimiz teknik bilgiler için değil; ama hayatta öğrendiğimiz her türlü bilgi için kullanırız. Yaşamı anlama biçimimiz, insanlarla iletişim kurma becerilerimiz vb. hepsi buna dahildir.

Oyun ise çocukların hem kendilerini ifade ettikleri hem hayatta öğrendikleri şeyleri tekrar ettikleri bir alan ya da araçtır. Çocuklar bu süreçte eğlenirler, problem çözme becerilerini, özgüvenlerini, kendilerine dair bakış açılarını geliştirirler ve hayatta öğrendikleri şeyleri tekrar ederek kalıcı birer bilgi haline getirirler.


Çocuk Merkezli Oyun Terapisi; 3-12 yaş arası çocukların bir terapistle (alanda oyun terapisi eğitimi almış uzman psikolog) belirli bir süre içinde kendi seçtiği bir oyunu serbestçe oynaması ve terapistin bunun üzerine gözlem yaparak ve çocukla iletişime geçerek yaptığı bir psikoterapi yöntemidir. Terapist burada çocuğun oyunda seçtiği temalar üzerinde yorumlarını yaparken, çocuğun sosyal-dil-duygusal ve bilişsel gelişimine bakarak, çocuğun kimlik gelişimi, problem çözme becerisi ve o anda gündeminde olan ve çözemediği problemi üzerine de odaklanır. Oyun terapisi ile paralel olarak, çocukta gözlemlenenler doğrultusunda terapist, anne ve baba ile iletişime geçerek, çocuklarının tedavi sürecinde atılması gereken adımları da belirler ve düzenlemeler yapar.

Oyun terapisi çocukların;


  • duygu kontrol becerilerini,

  • zaman algılarını,

  • plan yapma ve karar verme becerilerini,

  • problem çözme becerilerini geliştirir;

  • özgüvenlerini,

  • odaklanma sürelerini

  • kendilerini ifade etme becerilerini artırır.

Aynı zamanda entellektüel alanda bir uyarıcı olduğu için, çocukların bilişsel gelişimine de katkıda bulunur. Terapist, desteğiyle çocuğun kendi duygusunu, düşüncesini ve problemini fark etmesini sağlayarak; bunlar üzerinde çocuğun bir çözüm üretmesine ve çocuğun başarısız olduğu noktalarda pes etmeden özgüvenini ve öz yeterliliğini, becerisini, geliştirmesini sağlar. Oyun terapisi uzun bir süreçtir ve gerekli zamanı vermek gerekir. En az 3 ay haftada 1 kez olacak şekilde sadece çocuk ile çalışmak gerekir. Bununla birlikte aralarda ailelerle de görüşmeler yapılmalıdır.


Uzm. Psikolog Damla IŞIK


39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hozzászólások


bottom of page